Fasáda

Tepelná izolace fasády

Tepelná izolace fasády sníží každoroční náklady na vytápění, brání tepelným ztrátám mj. odstraněním tepelných mostů (tedy míst, kudy teplo uniká z nezatepleného domu nejvíc - základy, spáry, ostění a která zapříčiňují kondenzaci vody a vznik plísní na vnitřních stěnách), zvýší vnitřní teplotu stěn a tím i tepelnou pohodu místností, sníží přehřívání pokojů v létě a v neposlední řadě chrání zdivo proti mrazu a tak prodlužuje životnost stavby. Vždy záleží na kompletním systému – nemá význam paropropustný izolant, pokud ho nepropustně uzavřete nevhodnou omítkou nebo stěrkou. Základní skladba tepelné izolace: penetrace, lepidlo, izolant (+ pojistné mechanické kotvení pomocí hmoždinek), stěrka (včetně zatmelené armovací tkaniny), penetrace a finální omítka (případně ještě hydrofobizační nátěr nebo barva).

Profily a doplňky

Profily a doplňky jsou důležitou součástí zateplovacího systému. Zajišťují správné provedení detailů i celkovou pevnost a přídržnost.

Lepení tep. izolace

Lepidla a stěrky - k připevnění tepelné izolace ke stavebnímu podkladu se používá lepidlo (lepící malta nebo lepící stěrka). Pro vytvoření armovací vrstvy a zároveň základní povrchové úpravy se používá stěrkovací hmota (do té se zatmelí armovací tkanina). Stěrkovací hmota může být totožná s lepící. V obou případech je třeba dbát na doporučený technologický postup a na výrobcem doporučené množství použitých hmot. Dodávají se v pytlích. Lepicí stěrky jsou v posledních letech nahrazovány nízkoexpanzními polyuretanovými lepidly, které jsou dodávány v dózách a nanáší se aplikační pistolí. PU lepidla mají vynikající přilnavost k běžným stavebním materiálům, jako jsou pěnový polystyrén, omítka, cihly, pórobeton, dřevo, tvrzené PVC, cement, bitumenové pásy, vytvrzené PU pěny, kovy, sádrokarton,…

Kotvení zateplovacího systému

Talířové hmoždinky - nejběžnějším dělením je na hmoždinky s plastovým (používají se především pro uchycení EPS do soudržného materiálu) a kovovým (pro uchycení minerální izolace a u velkých tlouštěk izolantů) trnem. Díra pro hmoždinku se předvrtá do zdi skrz izolaci, hmoždinka se zasune a následně se zatluče (nebo u některých dražších kovových typů zašroubuje) trn. Hmoždinka může být také zapuštěná – v tomto případě se část izolantu odfrézuje, hlava hmoždinky se schová (obvykle cca 2cm pod povrch) a následně se vzniklý otvor uzavře tzv. zátkou z materiálu, ze kterého je izolace. Různí výrobci nabízejí různé délky a typy hmoždinek dle síly izolantu a podkladu.

Armovací tkaniny

tzv. perlinky. Sklovláknité tkaniny pro vyztužení venkovních kontaktních zateplovacích systémů. Zatmeluje se do stěrkové hmoty s přesahem jednotlivých pásů cca 10cm.

Název#tableSort{name}
Cena#tableSort{price}
#tableDisplay
#tablePagination