Střecha

Tepelná izolace střechy

Při zateplování střechy je třeba zohlednit, zda se jedná o šikmou nebo plochou střechu. Rozdíly vycházejí z odlišných způsobů konstrukce, rozdílných hydroizolačních vrstev a střešních krytin. Vždy také myslete na to, jak zajistíte odvod vlhkosti, větrání pod střešní krytinou a vzduchotěsnost. Pokud se chystáte zateplit stávající střechu, je třeba zjistit její stav, než se pustíte do izolace. Je-li střecha ve špatném stavu, je vhodné ji řádně opravit, aby nedocházelo k zatékání. U starších staveb se také doporučuje ošetřit trámy proti plísním

Střešní fólie

Střešní fólie díky svým vlastnostem zajistí vodotěsnost během montáže střešní krytiny i jako pojistná hydroizolační vrstva v dalších letech. Zabezpečí tepelnou izolaci před nasáknutím, což by výrazně snížilo její účinnost.

Krov

Krov je nosná konstrukce střechy. Účelem krovu je přenášení zatížení od vlastní tíhy, skladby střešního pláště (záklop, laťování, izolační vrstvy, střešní krytina), sněhu, větru a případných dalších užitných zatížení do svislých nosných konstrukcí stavby. Může být také kovový nebo železobetonový, ale tradičně se jedná o tesařskou konstrukci ze dřeva. Podle tvaru a provedení krovu se dělí např. na vaznicové, krokvové, hambalkové, věšadlové a další. Typ krovu je nutné zvolit také vzhledem k předpokládanému využití půdních prostor (podkroví).

Střešní krytiny

Střešní krytina je vnější povrch střechy, který chrání budovu před povětrnostními vlivy.

Okapní systém

Okapní systém je systém prvků, které odvádějí vodu ze střechy budovy, jeho špatná funkce může poškodit fasádu nebo zapříčinit zatékání vody do zdiva. Mohou být vyráběny z různých materiálů:

- titanzinek (slitina zinku, titanu a mědi; bezúdržbovost a dlouhá životnost, ale za vyšší cenu)

- pozink (galvanicky pozinkovaná ocel; nejrozšířenější řešení, nízká cena, ale kratší životnost, je třeba ho pravidelně natírat a chránit ho tak před korozí)

- barevný pozink (pozink s organickou povrchovou úpravou; spojuje výborné mechanické vlastnosti pozinku s dodatečnou ochranou proti korozi v široké škále barev)

- barevný hliník (hliník s organickou povrchovou úpravou; spojuje pevnost, lehkost a tvárnost hliníku s dodatečnou povrchovou úpravou v široké škále barev)

- plast (mrazu a UV záření odolné materiály; lehké, snadno se montují, nekorodují a jsou cenově dostupné v široké škále barev)

- měď (ušlechtilý kov; výborná zpracovatelnost a dlouhá životnost díky samoobnovitelné patině, která ale nepůsobí příliš esteticky)

Střešní okna a výlezy

Střešní okna, výlezy a světlíky plní ventilační a prosvětlovací funkci v podstřešních místnostech. Výlezy navíc umožňují přístup na střechu.

Název#tableSort{name}
Cena#tableSort{price}
#tableDisplay
#tablePagination