Vnitřní stavba

Vnitřní omítky

Vnitřní omítky jsou vrchní krycí vrstvou v interiéru, kterou se pokrývají zdi a stěny, především cihlové. Omítka vytváří rovný, hladký povrch svislých stěn a stropů. Zakrývá nerovnosti zdiva i případné do zdi vestavěné instalace, elektroinstalace, vodovodní nebo odpadní potrubí). Povrch omítky se dále zušlechťuje nátěrem, malbou nebo obkladem. Běžné omítky se zhotovují z malty, která se může připravit přímo na staveništi smícháním vody s vápnem, pískem, případně cementem. Dnes je běžnější příprava malty smícháním průmyslově vyráběných omítkových směsí s vodou. Tyto směsi mohou obsahovat další složky, které dodávají omítce speciální vlastnosti (např. sanační omítky na vlhké zdivo nebo omítky tepelně izolační). Obvykle několikavrstvý systém – cementový postřik (tzv. špric nebo podhoz, zdrsňuje povrch), jádrová omítka (pro vyrovnání povrchu) a štuk (jemný vrchní vrstva pod nátěry, malbu nebo tapety).

Dveře

Dveře slouží k oddělení místností, například z důvodu bezpečnosti, hlučnosti, prašnosti, tepelně izolují. Jsou pevnou součástí domů a jinak funkčních staveb. Levé dveře mají panty při otvírání k sobě vlevo, pravé naopak.

Potěry

Potěr je beton, jehož plnivem je velmi drobné kamenivo (na rozdíl od běžného betonu, který je hrubší). Jako pojivo se používá cement nebo anhydrit. Lze ho koupit v pytlích, v silech nebo v mixech. Používají se pro betonování podlah.

Sádrokarton

Sádrokarton (SDK) je stavební materiál pro tzv. suchou výstavbu (nedochází k zanášení vlhkosti do stávajících konstrukcí. Používá se především na podhledy (snížení stropu, zakrytí rozvodů, uzavření spodní části stropu, zvýšení požární odolnosti, vliv na architektonický vzhled interiéru), předsazené stěny a příčky (dělení místností, akustické požadavky, požární požadavky, vytvoření prostoru pro vedení instalací, tepelně izolační vlastnosti), zaklopení podkroví nebo málo únosných stropů. Mezi hlavní výhody SDK patří rychlost, přesnost, vedení instalací za SDK, finanční dostupnost, lehká úprava (řezání, zkracování), lze je lehce malovat, tapetovat i obkládat a lze je využít i ve vlhkém prostředí. Nevýhodou je naopak fakt, že příčky nelze použít jako nosné zdivo, jsou málo únosné (nelze zavěsit těžší předměty bez dalších úprav), snáze se poškodí (ale oprava je velmi jednoduchá), desky mohou při špatném postupu montáže ve spárách praskat.

Dřevěné plošné materiály

Mezi dřevěné plošné materiály patří např. OSB a cementotřískové desky a palubky. Používají se mimo jiné jako interiérové i exteriérové obklady nebo záklopy podlahových a krokevních izolací.

Kovové zárubně

Výška kovových zárubní je vždy u typizovaných zárubní 1970 mm. Ocelové zárubně se standardně vyrábějí v šířkách 600, 700, 800, 900, 1100mm jako jednokřídlové v provedení levé nebo pravé (určuje se podle umístění pantů – když se postavíte proti ze zárubním z té strany kde jsou panty přivařeny, pak je máte u pravých zárubní vpravo a u levých vlevo) a 1250, 1450, 1600 mm pro dveře dvoukřídlové. Zárubně se vyrábí na různé tloušťky příček Standardně je zárubeň konstruována pro dveře s polodrážkou o rozměru 25x15mm. Pro každou zárubeň jsou vždy 3ks pantů součástí dodávky i ceny zárubně. Zárubeň je opatřena ochranným přepravním nátěrem obvykle červeno-hnědou nebo šedou barvou. Tento nátěr není základním nátěrem a je nutné jej po zabudování zárubně očistit a zárubně opatřit základním a vrchním nátěrem barvou. Většina výrobců nabízí za příplatek také finální povrchovou úpravu. Přepravní prahové spojky jsou vždy na každé zárubni a to buď přivařené pro zárubně se zapuštěním do podlahy (klasické a přesné zdění) nebo šroubované u zárubní pro montáž (sádrokarton, hotové otvory). Kotevní prvky jsou vždy pevně přivařeny na zárubni. Jedná se o kotevní pásky (klasické a přesné zdění) či kotevní úchyty či profily (montáž sádrokarton či hotové otvory). Ocelové zárubně jsou vyrobeny z plechu o tloušťce 1,3-2mm dle typu zárubně v černém nebo galvanicky
pozinkovaném provedení. Jakékoliv zárubně lze za příplatek vyrobit také v atypickém provedení dle požadavků zákazníka.

Keramické obklady a dlažby

Interiérové dlažby a obklady se vyznačují snadno omyvatelným a odolným keramickým povrchem, jsou určeny zejména do koupelen, ale dlažby se díky snadné údržbě pokládají také na chodbách nebo dalších místech kde se předpokládá vyšší znečištění. Na výběr je obrovské množství dekorů a velikostí.

Název#tableSort{name}
Cena#tableSort{price}
#tableDisplay
#tablePagination